Credit management en wanbetalingen: tips die je helpen bij schuldvordering tijdens de coronacrisis

Het credit management team komt voor extra uitdagingen te staan tijdens de coronacrisis. Met een toenemend aantal wanbetalingen en een daling van de verkoopcijfers willen bedrijven vaak zo snel mogelijk onbetaalde facturen innen om de kaspositie van hun bedrijf te verbeteren.  Ze willen hun liquiditeit verzekeren, maar de coronacrisis zet het credit management team onder druk. Om het stijgende aantal wanbetalingen succesvol te innen met begrip voor de soms moeilijke situatie van klanten, geven we hier zes tips mee. 

Tip 1: segmenteer klanten 

Segmenteer je klanten op basis van een aantal parameters. Welke parameters je gebruikt, hangt af van de sector en het bedrijf waarvoor je werkt. Het loont altijd om de betaalgeschiedenis van klanten na te gaan. Daarnaast kijk je best of er bepaalde inzichten zijn die je uit het betaalgedrag van je klanten kan halen. Als bijvoorbeeld blijkt dat bedrijven die digitaal klant geworden zijn betere betalers zijn, kan een enkele digitale aanmaning volstaan. Voor andere bedrijven is dan misschien een striktere opvolging nodig. Zijn er klanten die altijd pas betalen wanneer ze een betalingsherinnering ontvangen? Speel daar dan op in door meteen na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering op te zenden. Door je klanten in te delen kan je gerichter te werk gaan

Tip 2: voorzie een persoonlijke aanpak 

Stem je betalingsherinneringen zo veel mogelijk op de klant af. Spreek de klant aan met zijn of haar naam en bied de betalingsmogelijkheid aan die ze doorgaans gebruiken. Een persoonlijke aanpak vergroot de kans op actie. 

Tip 3: investeer in digitalisering 

Investeer in goede digitale partners in het credit management, want dat rendeert. Met een gedigitaliseerde oplossing kan je sneller resultaten boeken, meer geld innen en de volledige vordering sturen. Waar je voordien het dossier doorstuurde naar een externe partner en de controle verloor, behoud je nu het overzicht. Je stelt de partner aan in het platform, die vervolgens in datzelfde platform het dossier behandelt en de wanbetaling int. Dankzij die transparante rapportering, kan je betere vooruitzichten maken over je kaspositie. En dat is essentieel in onzekere tijden. 

Tip 4: voer credit checks uit 

Meten is weten. Het is belangrijk om na te kunnen gaan hoe jouw klanten er financieel voor staan in deze periode om wanbetalingen preventief aan te pakken. Als je investeert in digitale oplossingen, kan je daar gemakkelijk de solvabiliteit van een bedrijf in opvragen. Een goede gedigitaliseerde oplossing geeft je een overzicht van alle geregistreerde schulden die je klant heeft, ook als je klant bijvoorbeeld in een collectieve schuldenregeling zit. 

Tip 5: investeer in de klantrelatie

Zorg ervoor dat je aanwezig bent bij je klant, ook als je activiteiten zijn teruggevallen door de pandemie. Investeer in initiatieven die je zichtbaar maken bij je klant, zoals e-mailmarketingcampagnes. Top-of-mind awareness nastreven is niet alleen goed voor je naamsbekendheid. Je bouwt een nauwere relatie op met je klant, wat ervoor zorgt dat ze sneller een achterstallige factuur zullen betalen. Daar zit een psychologisch proces achter: je bent sneller geneigd iets te doen voor iemand waarvoor je een zekere affiniteit voelt. Als je dat niet doet, voel je je zelfs schuldig. 

Tip 6: ga voor een menselijke benadering 

Jaag je klant niet in het harnas. Een afbetalingsplan vastleggen met een klant die te laat betaalt is zinvoller dan meteen harde acties ondernemen en daarbij de klantrelatie te schaden. Daardoor een klant verliezen en een nieuwe klant moeten aanwerven is namelijk vaak duurder dan een bestaande klant met uitstel laten betalen. 

Meer algemeen is het belangrijk om wanbetalingen ethisch aan te pakken. Jouw aanpak straalt niet alleen af op jouw bedrijf, maar de coronacrisis, die de oorzaak van de wanbetaling kan zijn, vergt een meer menselijke aanpak. Laat jouw team en externe schuldinvorderaars daarom samen met je klant bekijken welke opties er zijn vooraleer je gerechtelijke stappen zet. Bespreek met die derde partijen, zoals gerechtsdeurwaarders, advocaten of incassobureaus, vooraf welke aanpak ze moeten gebruiken. Zo voorkom je dat de invorderaar een andere methode hanteert dan jij voor ogen had.