De IOS-procedure

Wat is de IOS-procedure? 

De IOS-procedure (voluit: invordering van onbetwiste geldschulden) is een manier om onbetaalde B2B facturen te innen. Belangrijk is dat deze procedure alleen mogelijk is voor onbetwiste schulden.  

Voor wie 

De IOS-procedure is voor elk bedrijf dat kampt met onbetaalde facturen die andere bedrijven hun verschuldigd zijn. Als dat bedrijf zijn schuld niet betwist, kan je deze procedure gebruiken. 

Sinds wanneer bestaat de IOS-procedure? 

De IOS-procedure bestaat sinds 1 juli 2016.  

Voordelen van de IOS-procedure 

Bedrijven kiezen voor de IOS-procedure omdat het een efficiënte en effectieve manier is om onbetaalde facturen te innen. Bovendien is het een goedkope procedure, omdat er geen gerechtelijke kosten zijn. De IOS-procedure is een administratieve buitengerechtelijke procedure, wat betekent dat er geen tussenkomst van de rechtbank nodig is. 

Doordat je niet moet wachten op een beslissing van de rechtbank, kan je veel sneller je geld innen. Bovendien betaal je geen registratierechten en liggen de kosten lager omdat je invorderaars maar kort moeten tussenkomen. Een analyse van de afgewerkte dossiers volgens de ios-procedure wees zelfs uit dat de ios-procedure in België zorgt voor een lastendaling van 21,9 miljoen euro per jaar

Met Virteo kan je nog sneller je onbetaalde factuur innen, omdat je meteen de geschikte invorderaar aanspreekt. Deze procedure wordt uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder op vraag van een advocaat. Via ons platform kan je meteen de advocaat van jouw keuze aanstellen, die de procedure opstart. 

Hoe gaat dit in zijn werk in Virteo? 

Nadat je de onbetaalde factuur hebt toegewezen aan je gekozen advocaat, gaat die na of de factuur in aanmerking komt voor de IOS-procedure. Vervolgens stelt hij een gerechtsdeurwaarder aan, die eerst nog een laatste keer de schuldenaar aanmaant tot betaling. In deze aanmaning moet hij vermelden dat de schuldenaar 3 mogelijkheden heeft: 

De schuldenaar heeft een maand tijd om op deze aanmaning te reageren. Hierbij kunnen zich volgende situaties voordoen: 

  1. De schuldenaar betaalt  

Als de schuldenaar zijn achterstallige factuur betaalt, wordt de procedure afgesloten. Meestal betalen bedrijven binnen deze maand en zijn er geen verdere stappen nodig. 

  1. De schuldenaar vraagt een afbetalingsplan aan 

Als een afbetalingsplan wordt afgesproken, wordt de IOS-procedure stilgezet. Als de schuldenaar zich niet aan het afbetalingsplan houdt, is het mogelijk om deze procedure opnieuw op te starten. 

  1. De schuldenaar dient een gemotiveerde betwisting in 

Als de schuldenaar binnen de maand zijn schuld betwist, zal er alsnog een klassieke procedure moeten worden opgestart. Een gerechtsdeurwaarder mag namelijk geen oordeel vellen over de correctheid van de betwisting. 

  1. De schuldenaar reageert niet 

Als er binnen de maand geen reactie op de aanmaning komt, stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal op. Dat proces-verbaal geldt als vervanging van het klassieke vonnis en heeft dus dezelfde waarde als een uitvoerbare titel. De gerechtsdeurwaarder kan dan de schuldvorderingsprocedure voortzetten en kan, indien nodig, beslag leggen op goederen. 

Als schuldeiser kan je dit gehele proces in real-time opvolgen op Virteo. Zo ben je steeds op de hoogte van al je schuldvorderingen.